Bị Ban 1 VAC Ban
1 Game Ban
Ban cuối 2017-12-31
0x bị nghi ngờ

Profile riêng tư

Profile đã để riêng tư