Utestengt 0 VAC utestengelser
2 Spill utestengelser
Nyligste utestengelse 2017-12-24
2x Mistenkt

Samler inn data

Initialiserer oppdatering (0/4)